A+ A A-

Svaki letak je bitan

Na temelju dugogodišnjeg iskustava u radu na kontroli podjele letaka, kreirali smo koncept: Svaki letak je bitan!


To znači da našim naručiteljima nudimo puno više od informacije da li je kontrolirani letak dostavljen: DA ili NE.

Korijen naše usluge počiva na pitanjima:
- „Koji efekt imaju naši naručitelji od svojih letaka?”
- „Gdje (u sandučiću, na ogradi, na podu...) i u kakvom stanju su leci pronađeni odnosno jesu li upotrebljivi za potencijalne kupce.
Ovo su samo neka od pitanja na koja dajemo konkretan odgovor!

Od nas ćete, primjerice, također dobiti odgovor na pitanje „kako vremenski uvjeti (kiša, snijeg ili snažan vjetar) utječu na podjelu letaka, a s tim u vezi i na efekt samog oglašavanja.

Ključna osoba na terenu je kontrolor, kojem je povjeren posao kontrole letaka.

Svi naši kontrolori prolaze višednevna inicijalna školovanja. Nakon što započnu s radom, redovito ih dodatno educiramo i organiziramo zajedničke sastanke na kojima međusobno razmjenjuju iskustva. Zahvaljujući našem dugogodišnjem radu na terenu, upozoravamo ih na sve moguće situacije s kojima se mogu susresti.
Zbog dodatnog školovanja i kontinuiranog rada s kontorlorima, svi naši terenski djelatnici(kontrolori) rade po istim principima, s istim obrascima, a u dvojbenim situacima izvještavaju na isti način i sl.   

U konačnici, veliku ulogu predstavlja i pitanje naklade za određeno područje distribucije. Koliko letaka je potrebno / dovoljno da bi se „pokrilo” određeno područje, tj. koje su mogućnosti ušteda? Što je sa stambenim zgradama i građevinama koje su nastanjene samo sezonski, tj. nisu u upotrebi tijekom cijele godine? Također je bitno utvrditi koliko ima sandučića (adresa) sa zabranom ubacivanja promidžbenih materijala te mnoga druga pitanja..

Gore navedenim željeli smo još jednom naglasiti širinu naše usluge.
To je puno više od „obične kontrole podjele letaka“, tj. nudimo vam značajan „added value“, koji se očituje kroz pitanje „koliki je efekt podjele letaka” odnosno kolika je njihova upotrebljivost.

Sve gore navedene mjere čine koncept - svaki letak je bitan!