Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti prodaje putem internet trgovine flink.hr

OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet stranici www.flink.hr je trgovačko društvo Flink d.o.o. koje putem navedene stranice pruža uslugu prodaje. Korištenjem usluga Flink d.o.o. na domeni flink.hr, smatra se da su kupci u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima prodaje, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koje se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem web trgovine flink.hr te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Flink d.o.o.-a.

Pružatelj usluge internet prodaje putem web trgovine flink.hr je Flink d.o.o., Kneza Porina 89, 10410 Velika Gorica, OIB: 36036279818.
Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama.

Flink d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj internet stranici.

Flink d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja, kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio web trgovine flink.hr, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Flink d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web trgovine flink.hr u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih uvjeta te općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga web trgovine flink.hr odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje flink.hr od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Flink d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Korištenja stranice i usluga web trgovine flink.hr osobno je pravo korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluge, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Flink d.o.o. te prihvaća da tvrtka Flink d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost.

Flink d.o.o. se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na flink.hr. Flink d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

flink.hr ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda flink.hr također ne odgovara. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Jezik komunikacije na flink.hr. je hrvatski književni jezik.

UVJETI PRODAJE

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Flink d.o.o. za sklapanje ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Flink d.o.o, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem web trgovine flink.hr uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Flink d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Prilikom registracije, ukoliko se korisnik želi registrirati putem Facebook računa te želi komentirati i aktivno sudjelovati na Facebook profilu Flink d.o.o., flink.hr će koristiti korisnikovo puno ime tj. korisnikov Facebook račun.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi uvjeta iz ovog poglavlja, Flink d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen ugovor između Flink d.o.o. i korisnika kao kupca.

Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog ugovora.

Povodom sklapanja ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik može jednostrano raskinuti ugovor u roku od 30 (trideset) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako:

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora obavijestiti Flink d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na flink.hr. ili Flink d.o.o., Kneza Porina 89, 10410 Velika Gorica) ili elektroničkom poštom na flink@flink.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Također, korisnik može elektronički ispuniti i poslati:

Obrazac za jednostrani raskid ugovoraPreuzmi

U tom slučaju će Flink d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid ugovora iznosi 30 (trideset) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, bez troškova isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana kada Flink d.o.o., odnosno flink.hr zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Flink d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu je u cijelosti vraćena isporučena roba.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Flink d.o.o., Kneza Porina 89, 10410 Velika Gorica, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Flink d.o.o., odnosno flink.hr-u, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe snosi korisnik.

Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju korisnik će biti obaviješten.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid ugovora, korisnik je dužan platiti Flink d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Flink d.o.o. o jednostranom raskidu ugovora.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

UVJETI I POSTUPAK KUPOVINE PROIZVODA NA FLINK.HR

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

flink.hr. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. Nakon proteka roka akcijske prodaje, flink.hr. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se kupcu putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe.

Sve cijene su izražene u eurima (€).

U sve cijene je uračunat PDV.

Ako kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da kontaktira odjel za odnose s kupcima Flink d.o.o. na: info@flink.hr. ili na telefonski broj 01/6260-440 kako bi provjerili je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno kontaktirajte Flink d.o.o. na broj 01 / 6260-440 i pomoći ćemo vam dovršiti kupovinu.

Dostava i uvjeti dostave

KONTINENTALNA HRVATSKA (uključujući otok Krk i poluotok Pelješac)

OTOCI

Rok isporuke

Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu / dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporuka je da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti flink.hr-u, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

flink.hr će potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, i odgovoriti na isti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se zamjena proizvoda ili raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. flink.hr vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda novim u cijelosti snosi flink.hr.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. Ukoliko je do reklamacije i posljedičnog vještačenja došlo prije isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, trošak vještačenja, neovisno o ishodu, snosi flink.hr u cijelosti. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene i vještačenja proizvoda snosi flink.hr, a u slučaju neopravdane reklamacije upućene nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda Kupcu, trošak vještačenja po istoj reklamaciji snosi kupac.

Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis

Proizvodi za koje Flink d.o.o. daje jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili ne postupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:
a) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom.
Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: MasterCard, Diners, Visa, Visa Premium ili Maestro.
Moguće je obročno plaćanje do 12 rata.
Napomena: Minimalan iznos za obročno plaćanje je 100 Eur (753,45 kn).
b) Plaćanje općom uplatnicom.
Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se platiti uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Uz potvrdu narudžbe, flink.hr će poslati e-mailom sve podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati na opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.
c) Plaćanje internet bankarstvom.
Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se platiti putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Uz potvrdu narudžbe, Flink.hr će poslati e-mailom sve podatke potrebne za izvršenje plaćanja.
d) Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe).
Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Uz potvrdu narudžbe, flink.hr će poslati e-mailom predračun. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.
e) Plaćanje gotovinom – pouzećem.

Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen na računu uključujući i trošak dostave (ako dostava nije gratis).