Povrat i raskid ugovora

Korisnik može jednostrano raskinuti ugovor u roku od 30 (trideset) dana bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako:

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora obavijestiti Flink d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Flink d.o.o., Kneza Porina 89, 10410 Velika Gorica) ili elektroničkom poštom na info@flink.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Također, korisnik može elektronički ispuniti i poslati:

Obrazac za jednostrani raskid ugovoraPreuzmi

U tom slučaju će Flink d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid ugovora iznosi 30 (trideset) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, bez troškova isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana kada Flink d.o.o., odnosno flink.hr zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Flink d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu je u cijelosti vraćena isporučena roba.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Flink d.o.o., Kneza Porina 89, 10410 Velika Gorica, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Flink d.o.o., odnosno flink.hr-u, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe snosi korisnik.

Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju korisnik će biti obaviješten.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid ugovora, korisnik je dužan platiti Flink d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Flink d.o.o. o jednostranom raskidu ugovora.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača