Cijena dostave i rok isporuke

Cijena dostave

KONTINENTALNA HRVATSKA (uključujući otok Krk i poluotok Pelješac)

OTOCI

Nakon uspješno obavljene kupovine Flink d.o.o. će korisniku izdati račun sa cijenom kupljenih proizvoda i cijenom dostave.

Rok isporuke