Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti određuju kako flink.hr koristi te štiti sve informacije koje daje korisnik tijekom korištenja web stranice flink.hr. Flink.hr korisniku jamči zaštitu privatnosti.

Flink d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice flink.hr pridržava se zakonskih propisa s ciljem zaštite privatnosti korisnika. Posluje u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, posebno u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016.g.) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. U nastavku je opisano koje osobne podatke flink.hr prikuplja, u koje svrhe ih koristi te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava.

Korisnicima predlažemo pročitati tekst u nastavku kako bi lakše razumjeli koje informacije Flink d.o.o. (flink.hr) prikuplja i kako ih koristi.

Izjava o privatnosti sastavni je dio Općih uvjeta poslovanja flink.hr-a.

Kada navedete određene podatke po kojima vas je moguće identificirati prilikom korištenja ove web stranice, onda možete biti sigurni da će se ti podaci koristiti samo u skladu s ovom izjavom o privatnosti. Flink.hr može mijenjati ovu izjavu te će u tom slučaju ažurirati ovu stranicu. Trebali biste provjeriti ovu stranicu s vremena na vrijeme kako biste osigurali da ste suglasni sa svim promjenama.

Voditelj i/ili izvršitelj obrade osobnih podataka

Flink d.o.o.
Kneza Porina 89
10410 Velika Gorica,Republika Hrvatska
OIB: 36036279818
www.flink.hr
e-mail: info@flink.hr
Odgovorna osoba: Goran Butorac

Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka

Flink d.o.o. (flink.hr) osobne podatke prikuplja neposredno od korisnika u svrhu izrade narudžbi, kao i prilikom radnji koje prethode tome (ponude, upiti, zahtjevi u okviru narudžbe proizvoda ili usluga, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz proizvode ili usluge), ili na temelju druge zakonite osnove.
Flink.hr upotrebljava osobne podatke samo za utvrđene svrhe te ih ne prosljeđuje trećim stranama i ne koristi u nepredviđene ili neočekivane svrhe.
Flink.hr prikuplja osobne podatke i kada mu ih korisnici sami stave na raspolaganje npr. slanjem elektroničke pošte, te u sličnim situacijama.
Kada želite napraviti narudžbu na našoj stranici www.flink.hr, postavite zahtjev za ponudom ili zatražite naše usluge.
Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo Vam pružili uslugu ili omogućili korištenje naših proizvoda ili usluga u skladu s Vašim zahtjevom ili kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev. Prilikom postavljanja Vašeg zahtjeva za usluge ili proizvode ili prilikom ulaska u ugovorni odnos s Flink d.o.o. biti ćete upoznati s vrstom i količinom podataka koje ste nam obvezni pružiti u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva odnosno sklapanja i izvršenja ugovora.

Ne prikupljamo i ne obrađujemo podatke koji ne služe izvršenju tražene usluge.
Osobni podaci koje prikupljamo u svrhe iz ove točke mogu uključivati: ime i prezime, OIB,  adresu, telefon, e-mail adresu.
Flink d.o.o. može od Vas zatražiti i privolu za obradu Vaših podataka u jednu ili više posebnih svrha koje nisu po svojoj krajnjoj namjeni uvjet za izvršenje ugovora niti zakonska obveza Flink d.o.o. ili nisu nužne za realizaciju narudžbe ili nije u vašem legitimnom interesu (npr. u svrhu marketinških aktivnosti, nuđenja novih proizvoda i usluga i sl.). Niste dužni dati privolu za takvu obradu, ali ste je slobodni dati, te je možete u svako vrijeme povući ako ste je dali. Zahtjev za privolu biti će Vam predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.
Flink d.o.o. kao pravna osoba podliježe pravnim i zakonskim obvezama, u kojima može biti propisana i obveza obrade podataka u svrhu ispunjenja zakonskih i pravnih obveza.
Flink d.o.o. u tom slučaju obradu Vaših podataka obavlja temeljem tih pravnih i zakonskih propisa.
Naš informatički sustav je tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićen od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja Vaših podataka, kao i od gubljenja ili brisanja.

Primatelji osobnih podataka

Podatke koje smo prikupili od Vas i o Vama ostaju u našim bazama. Vaši podaci se mogu dostaviti trećim stranama u sljedećim slučajevima:
1) kada je to naša obaveza prema zakonu ili kao odgovor na pravni postupak odnosno na zahtjev nadležnih institucija za provedbu zakona u vezi s prekršajnim, kaznenim ili sudskim postupcima;
2) radi zaštite naših prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine i javnosti;
3) za administrativnu ili tehničku podršku (npr. našim izvršiteljima računovodstvenih poslova) ili pak za druge poslovne svrhe radi olakšavanja transakcija s vama;
4) za analizu naših podataka, provođenje mobilnih analitičkih usluga ili održavanje i poboljšanje naših usluga (podložno ugovorima o povjerljivosti, ako je prikladno);
5) radi traženja odgovarajućih pravnih lijekova i ograničavanja štete koja nam može biti nanesena;
6) radi provođenja uvjeta bilo kojeg ugovora ili poslovnog odnosa s Vama;
7) u drugim slučajevima, uz vaš pristanak.

Osobni podaci mogu se prenijeti drugom pravnom subjektu u slučaju prijenosa, promjene vlasništva, reorganizacije ili spajanja društva ili dijela društva Flink d.o.o. ili njezine imovine drugom društvu.

Vaše osobne podatke možemo otkriti trećim stranama, davateljima usluga ili podizvršiteljima usluga. Ti se davatelji usluga mogu nalaziti u zemlji koja se razlikuje od vaše matične zemlje, kao što su Sjedinjene Američke Države ili zemlja članica Europske unije. Ti davatelji usluga ugovorno su obvezani čuvati povjerljivost i sigurnost vaših podataka.
U slučajevima dijeljenja podatka s trećim stranama Flink d.o.o. će tim stranama zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obvezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Razdoblje čuvanja i pohrane Vaših podataka ovisi o vrsti / kategoriji podataka, svrsi za koju su isti dani odnosno prikupljeni i zakonima ili pravnim obvezama kojima podliježe Flink d.o.o. Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je propisano zakonom ili onoliko koliko je potrebno da se tražena usluga pruži ili da se usluga ili svrha za koju ste dali privolu izvrši, osim ako zakon ne propisuje drugačije (npr. u vezi sa sudskim postupkom koji je u tijeku).
Podaci koji se odnose na zakonske i pravne obveze Flink d.o.o. pohranjuju se za razdoblje koje je propisano odnosnim zakonima – npr. obveza i rok čuvanja računa i knjigovodstvenih isprava (na kojima se nalaze i Vaši podaci) propisana je Zakonom o računovodstvu.
Podaci za koje zakonima ili drugim propisima nije propisan rok pohrane, pohranjuju se za razumno razdoblje imajući u vidu kategoriju podataka i svrhu u koju su isti prikupljeni. Podaci prikupljeni u određenu svrhu koristit će se samo u tu svrhu te nakon isteka razumnog vremenskog razdoblja i nakon što se ta svrha ispuni više neće biti aktivno pohranjeni. Anonimizirani podaci mogu se koristiti u statističke i marketinške svrhe, svrhe arhiviranja i ostale analitičke svrhe. Prilikom davanja ovih podataka bit ćete upoznati s rokom pohrane odnosno kriterijima po kojima se određuje rok pohrane tih podataka.

Prava korisnika

U odnosu na obradu Vaših osobnih podataka, osiguravamo Vam slijedeća prava:
1) pravo na pristup osobnim podacima
2) pravo na ispravak ili dopunu podataka
3) pravo na brisanje (zaborav)
4) pravo na ograničavanje obrade
5) pravo na ulaganje prigovora u vezi obrade osobnih podataka6
6) pravo na prenosivost podataka
Zahtjev za ostvarivanje svojih prava iz prethodne točke možete postaviti putem e-mail adrese info@flink.hr Vaše zahtjeve i upite obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama te ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli.

Radi ostvarenja i zaštite svojih prava, korisnik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka na adresi Martićeva ulica 14, Zagreb.

Korištenje Internet stranica

Našu Internet stranicu www.flink.hr možete pregledavati i koristiti anonimno jer se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu identifikaciju kao pojedinca, te niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice.
Prilikom korištenja naše Internet stranice mogu se pohraniti podaci iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv vašeg davatelja internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te vašu IP adresu. Navedeni podaci mogu se koristiti u statističke svrhe, no istovremeno osiguravamo anonimizaciju svakog korisnika pa se ta osoba ne može identificirati.
Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na Internet stranicama potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani.

Na ovim web stranicama mogu se sakupljati sljedeći podaci:

Zašto su nam potrebne navedene informacije:

Sakupljamo i analiziramo ove informacije kako bismo što bolje razumjeli vaše potrebe te vam pružili bolju uslugu, a iz sljedećih razloga:

Koristimo vaše informacije kako bi prilagodili ovu web stranicu vašim interesima i potrebama.

Osobne podatke će flink.hr koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. Flink.hr može podijeliti osobne podatke korisnika s pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži flink.hr-u. Korisnik može promijeniti bilo koji od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na info@flink.hr U toj e-mail poruci korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Kao uvjet kupovine proizvoda i usluga flink.hr traži dozvolu korisnika za slanje administrativne i promocijske e-mail poruke. Ukoliko korisnik ne želi više primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na info@flink.hr ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.

Sigurnost

Zaštitu podataka Flink d.o.o. shvaća vrlo ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, Flink d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka.
Flink.hr preporuča korisnicima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun flink.hr-a. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Vodimo računa o tome da su vaši podaci sigurni. Kako bi spriječili neovlašteni pristup ili otkrivanje vaših podataka, osigurali smo odgovarajuće fizičke, elektronske i menadžerske procedure za zaštitu i osiguravanje podataka koje prikupljamo putem cookie-a (kolačića).

O politici kolačića

Ova Politika kolačića objašnjavaju što su kolačići i kako ih koristimo. Molimo vas pročitajte ovo pravilo da biste shvatili što su kolačići, kako ih koristimo, vrste kolačića koje koristimo, tj. podatke koje prikupljamo pomoću kolačića, kako se te informacije koriste i kako kontrolirati postavke kolačića. Za dodatne informacije o tome kako koristimo, pohranjujemo i čuvamo vaše osobne podatke, pogledajte našu Izjavu o privatnosti.

Možete u bilo kojem trenutku promijeniti ili povući svoj pristanak iz Izjave o kolačićima na našoj web stranici.

Saznajte više o tome tko smo, kako nas možete kontaktirati i kako obrađujemo osobne podatke u našoj Izjavi o privatnosti.

Vaš pristanak odnosi se na sljedeće domene: flink.hr

Vaše trenutno stanje: Prihvaćen pristanak. Upravljajte svojim pristankom.

Što je kolačić (eng.cookie)?

Cookie – “kolačić” je skup informacija spremljenih na vaše računalo, mobilni uređaj, tablet od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Ponovnim posjetom iste web stranice internet preglednik (npr. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari) čita kolačiće koji pripadaju toj stranici. Sve to omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama.

Kako bi većina web stranica radila pravilno, web stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (kolačiće). Važno je naglasiti da internetska stranica ne može pristupiti drugim datotekama na vašem računalu ili dobiti pristup informacijama koje sami niste ranije dali. Ovo je uobičajena praksa koju koristi preko 90% internetskih stranica. Prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. obavezni smo prije spremanja „cookie-a“ zatražiti vaš pristanak. (regulacijama Europske unije).

Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati web stranicu, no neke njezine mogućnosti vam neće biti dostupne.

Kako onemogućiti kolačiće?

Svaki korisnik sam odlučuje da li želi dopustiti pohranjivanje kolačića na svoje računalo. Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite ChromeFirefoxInternet Explorer 9Internet Explorer 7 i 8OperaSafari. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na našim web stranicama.

Vrste kolačića

Privremeni kolačići (Session cookies) – pohranjuju se na računalu, te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Privremeni kolačići (Session cookie) pohranjuju se na računalu i uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju i slično.

Trajni ili spremljeni kolačići (Persistent cookies) ostaju na računalu i nakon zatvaranja internet preglednika i obično imaju rok isteka. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke, kao što su korisničko ime i lozinka, tako se npr. ne trebate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenoj web stranici (npr. Facebook, Twitter) ukoliko ste omogućili opciju da se zapamte vaši podaci. Trajni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete.

Kolačići prve strane (First-party cookies): dolaze s internet stranice koju gledate (npr. PerNatal.hr), a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića internet stranica pohranjuje podatke koje će ponovo koristiti prilikom vašeg sljedećeg posjeta.

Kolačići treće strane (Third-party cookies): dolaze s drugih web stranica, nisu postavljene od strane PerNatal.hr-a, koje se nalaze na internet stranici koje gledate (Facebook, Google analytics i adwords). Pomoću tih kolačića web stranice mogu pratiti korištenje stranice u marketinške svrhe (npr. Google AdSense), statistike posjećenosti web stranice (npr Google Analytics) i slično.

Nužni kolačići: Nužni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Web-stranica ne može ispravno funkcionirati bez ovih kolačića. Neki su kolačići ključni kako biste mogli doživjeti potpunu funkcionalnost naše web stranice. Omogućuju nam održavanje korisničkih sesija i sprječavanje bilo kakvih sigurnosnih prijetnji. Ne prikupljaju niti pohranjuju nikakve osobne podatke. Na primjer, ti kolačići omogućuju vam da se prijavite na svoj račun te dodate proizvode u svoju košaricu na siguran način.

Statistički kolačići: Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posjetitelji komuniciraju sa stranicom. Ovi kolačići pohranjuju informacije poput broja posjetitelja web stranice, broja jedinstvenih posjetitelja, koje su stranice posjećene, izvor posjete itd. Ovi nam podaci pomažu da razumijemo i analiziramo uspješnost web stranice i tamo gdje treba poboljšanje.

Marketinški kolačići: Marketinški kolačići koriste se za praćenje posjetitelja kroz web-stranice. Namjera je prikazivanje oglasa koji su relevantni određenom korisniku i potiču ga na sudjelovanje, što je bitno za izdavače i oglašivače trećih strana. Ovi kolačići koriste se za personaliziranje reklama koje vam prikazujemo kako bi vam bile zanimljive. Ovi kolačići također nam pomažu da pratimo učinkovitost svojih oglasnih kampanja.

Informacije pohranjene u ovim kolačićima treći proizvođači oglasa mogu također koristiti za prikazivanje oglasa na ostalim web lokacijama u pregledniku.

Funkcionalni kolačići: Ovo su kolačići koji pomažu određenim nebitnim funkcionalnostima na našoj web stranici. Te funkcionalnosti uključuju ugradnju sadržaja poput videozapisa ili dijeljenje sadržaja na web mjestu na platformama društvenih medija.

Kolačići postavaka: Ovi kolačići pomažu vlasnicima stranice da pohrane vaše postavke i postavke pretraživanja poput preferencija jezika, tako da imate bolje i efikasnije iskustvo budućih posjeta web mjestu.

Koristi li flink.hr kolačiće?

Da, s primarnim ciljem omogućavanja boljeg korisničkog iskustva.

Trebate li dodatne informacija oko isključivanja kolačića?

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja cookies za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/

Za više informacija o ovoj temi, slobodno nas kontaktirajte na 01 6260 440 ili na email info@flink.hr