Nagradni natječaj: podloga za vježbanje Sveltus

— Objavljeno 20.04.2021.
Nagradni natječaj: podloga za vježbanje Sveltus

U nastavku donosimo pravila nagradnog natječaja: podloga za vježbanje Sveltus. Sudjelovati možete na Facebook stranici FLINK od 15. do 20.4.2021.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 1.

PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA Priređivač nagradnog natječaja je Flink d.o.o. d.o.o. (dalje u tekstu: Organizator), adresa: Kneza Porina 89, Velika Gorica, OIB: 36036279818. Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je povezan s Facebookom.

Članak 2.

SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA Ostvarivanje promidžbe webshopa Flink kao Organizatora nagradnog natječaja.

Članak 3.

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA Nagradni natječaj traje od 15.04. 2021. do 20. 04. 2021. do 17:00 h. Objava dobitnika biti će 20.04.2021. u 18 sati.

Članak 4.

PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja koji posjeduju Facebook profil. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju: · zaposlenici Organizatora i/ili članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) · osobe koje su izravno uključene u pripremu Natječaja i proglašenje pobjednika, · sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim uz Natječaj, kao ni članovi njihovih užih obitelji.

Članak 5.

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je u komentaru ispod objave o nagradnom natječaju, u razdoblju trajanja nagradnog natječaja, navesti imena najmanje tri prijatelja koji bi rado vježbali na Sveltus podlozi za vježbanje. Organizator će u sklopu natječaja odabrati jedan komentar te ga nagraditi. Dobitnik će biti objavljeni na Facebook stranici ispod objave o natječaju. Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja, i sl.) bit će odmah isključeni iz nagradnog natječaja.

Članak 6.

DISKVALIFIKACIJA Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja natječaja: 1. Ukoliko poslane prijave nisu u skladu s definiranim smjernicama natječaja 2. Ukoliko se utvrdi da je povrijeđeno pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom podataka 3. Ukoliko Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti 4. Ukoliko se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju 5. Ukoliko vlasnik ili vlasnici odabranih opisa ne dostave potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku 24 sata 6. Iz nekog drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost natjecanja Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-7. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 7.

FOND NAGRADA Fond nagrada uključuje 1 x podlogu za vježbanje Sveltus.

Članak 8.

ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA Nagrađeni mogu biti samo Sudionici koji su sudjelovali u natječaju i koji su ostvarili uvjete navedene u članku 5. pod pretpostavkom da se radi o ispravnim prijavama sukladno članku 6. Imena Sudionika koji osvajaju nagradu, bit će objavljena na Facebook stranici ispod objave o natječaju.

Članak 9.

UVJETI POD KOJIMA SE NAGRADNI NATJEČAJ MOŽE PREKINUTI Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni putem Flink Facebook stranice.

Članak 10.

NAČIN NA KOJI SUDIONICI NAGRADNOG NATJEČAJA PREUZIMAJU NAGRADE Dobitnici će biti obaviješteni o nagradi putem Facebooka s pozivom da dostave svoje podatke (osobni podaci: ime, prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, kontakt – telefon, e-mail) u roku od 24 sata od objave dobitnika. Poslani podaci će isključivo biti korišteni za potrebe preuzimanja nagrade te će biti pohranjeni u skladu s GDPR regulativom. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo? Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom prijave na nagradni natječaj odnosno tijekom nagradnog natječaja odnosno podatke koje ste nam dali kako bismo Vam predali nagradu: Vaše identifikacijske podatke Primjerice ime i prezime, prebivalište. Vaše kontakt podatke Primjerice e-adresa te telefon Podatke o Vašoj prijavi te sudjelovanju u nagradnom natječaju 1.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke? Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe: Kako bismo Vam omogućili sudjelovanje u nagradnom natječaju. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes jer postupamo po Vašem zahtjevu da sudjelujete u nagradnom natječaju; Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i javnim tijelima. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti; Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes. Ako Organizator ne uspije ostvariti kontakt s dobitnicima u roku od 24 sata od objave dobitnika, nagradu neće moći realizirati.

Članak 11.

PUBLICITET Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi korisnici koji ostave svoj komentar na Flink Facebook stranici suglasni su da Organizator te odgovore trajno zadrži na službenoj Facebook stranici. Prihvaćanjem ovih pravila, Sudionik pristaje biti obaviješten marketinškim porukama (uključujući email, banner i komunikaciju na društvenim mrežama) o tijeku ovog natječaja, kao i o drugim informacijama iz ponude tvrtke Flink d.o.o.. Korisnik se u svakom trenutku može odjaviti s liste primatelja e-mail poruka, pismenim zahtjevom na e-mail: flink@flink.hr

Članak 12.

PRAVILA Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na Flink web stranici. Organizator zadržava pravo izmjene pravila u bilo kojem trenutku te će izmijenjena pravila biti objavljena na web stranici.

Članak 13.

NEPODIJELJENE NAGRADE U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

Članak 14.

ODGOVORNOSTI Organizator ne preuzima odgovornosti za: • bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe; • (ne)funkcioniranje Interneta, i https://hespo.hr/ i Facebooka i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja; • ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja; • Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

U Velikoj Gorici, 14. travnja 2021. Flink d.o.o.